Na dobranoc i dzień dobry – Mk 13, 33-37

Czujność każdego dnia… Potrzeba czujności Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie,...

Read More