4 N. Adwentu, Koniec oczekiwania, Łk 1, 26-38

Nasze oczekiwanie na przyjście Pana dobiega już końca. Za kilkanaście godzin w gronie najbliższych...

Read More