1 N. Wlk. Postu, Trzy bramy niewoli i zła, Łk 4, 1-13

Święty Augustyn pisze tak: „Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez...

Czytaj więcej