5 N. Wlk. Postu, Logika człowieka i logika Boga, J 8, 1-11

Każdy z nas „został stworzony na obraz i podobieństwo Boga”. Zatem drogi Boga powinny być drogami...

Czytaj więcej