16 N. Zwykła, Dwa rodzaje miłości, Łk 10, 38-42

Pewien stary, mądry nauczyciel rozmawiał z grupą pełnych zapału uczniów. Wyznaczył im zadanie...

Czytaj więcej