18 N. Zwykła, Chciwość, Łk 12, 13-21

Pewien mistrz zwrócił swoim uczniom uwagą na bawiące się dzieci: „Wydaje mi się, że są one...

Czytaj więcej