20 N. Zwykła, Ogień miłości, Łk 12, 49-53

Trzeba przyznać, że trochę szokują słowa Chrystusa, które usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii św....

Czytaj więcej