29 N. Zwykła, Wytrwała modlitwa, Łk 18, 1-8

Skuteczność modlitwy nie zawsze oznacza spełnienie pragnień. Modlitwa może przynieść całkiem...

Czytaj więcej