30 N. Zwykła, Dar pokory, Łk 18, 9-14

Dziś Ewangelista św. Łukasz prowokuje nas do zastanowienia się na czym polegała słabość modlitwy...

Czytaj więcej