Daily Archives

11 maja 2020

Na dobranoc i dzień dobry

Na dobranoc i dzień dobry – J 14, 27-31a

Kroczymy za Nim każdego dnia…

Posłannictwo Ducha. Pokój

Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał.

Opowiadanie pt. „O trosce o pokój”

W sierpniu 1934 r. odbyła się w duńskim mieście Fanó ekumeniczna konferencja na rzecz pokoju i porozumienia między narodami.

Na tym spotkaniu teolog protestancki Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), widząc już cienie nadchodzącej wojny, apelował o zjednoczenie chrześcijan i wspólne akcje Kościołów dla przyszłości świata: -Tylko wielki ekumeniczny sobór Świętego Kościoła Chrystusowego może powiedzieć światu, że ma on – choćby zgrzytając zębami – przyjąć słowo pokoju i że narody ucieszą się tym, iż Kościół w imię Chrystusa wytrąci swoim synom broń z ręki i zabroni prowadzenia wojny, ogłaszając szalonemu światu pokój Chrystusa.

Bonhoeffer zakończył swe wystąpienie proroczym ostrzeżeniem: – Czas nagli – świat jest uzbrojony od stóp do głów i z wszystkich oczu wyziera okropna nieufność. Fanfary wojenne mogą zagrzmieć już jutro!

Refleksja

Każdy z nas chce żyć w pokoju zarówno tym zewnętrznym, niezależnym często od nas, ale i tym, który związany jest z naszym sercem. Serce wypełnione pokojem daje bowiem satysfakcję życia. Pokój daje nam wewnętrzną siłę i umocnienie w tym, że to co robimy ma głęboki sens. Jest to bowiem czas łaski nasycenia duszy i ucieszenia się tym, co jest…

Jezus przychodzi do człowieka z pokojem, który nie daje świat, ale On sam. Pokój ma coś z raju, gdzie chcemy ulokować nasze serca. Nie ma do niego dostępu gniew, nienawiść, pragnienie zemsty. Czujemy wtedy radość zarówno my, jak i osoby, które są wokół nas. Jest satysfakcja, że jest tak, jak zawsze być powinno…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Jak żyć w pokoju serca?
2. Jak Jezus przychodzi do Twojego serca?
3. Jak pozbyć się gniewu, nienawiści, pragnienia zemsty?

I tak na koniec…

Spójrz na mnie, jestem biedny i nagi, ale jestem wodzem mego narodu. My nie chcemy bogactw, chcemy dobrze uczyć nasze dzieci. Bogactwa nie dadzą nam nic dobrego. Nie będziemy ich mogli zabrać ze sobą na drugi świat. Nie chcemy bogactw, chcemy pokoju i miłości (Czerwona Chmura, wódz Indian Lakota)

 

Zobacz także...
Na dobranoc i dzień dobry
Na dobranoc i dzień dobry – Mt 21, 23-27
13 grudnia 2020
Na dobranoc i dzień dobry
Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 6-8.19-28
12 grudnia 2020
Na dobranoc i dzień dobry
Na dobranoc i dzień dobry – Mt 17, 10-13
11 grudnia 2020
Na dobranoc i dzień dobry

Na dobranoc i dzień dobry – J 14, 27-31a

Miłość gwarantem pokoju…

Posłannictwo Ducha. Pokój

Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał.

Opowiadanie pt. „O sterniku i kapitanie”

Kapitan statku – znany ze swej surowości – znalazł pewnej nocy podchmielonego sternika. Zapisał więc w dzienniku pokładowym: „Ostatniej nocy sternik Johnson był pijany.”

Rzecz rozniosła się wśród marynarskiej braci i sternik czyhał na okazję do rewanżu. Kiedy przyszła na niego kolej prowadzenia dziennika, zapisał: „Ostatniej nocy kapitan Smith nie był pijany.”

Refleksja

Tylko miłość jest gwarantem pokoju w świecie. Każda odrobina nieżyczliwości niszczy relacje międzyludzkie i sprowadza je do walki świata zwierząt. Każdy wtedy bowiem walczy o byt i żyje wciąż nienawiścią do innych, a nie radością codziennych dni. Tam gdzie jest radość, tam też jest i nadzieja, która przemienia na lepsze ludzkie serca…

Jezus przyniósł radość życia, bo wszystko co dawał wynikało z miłości do człowieka. Każdy gest względem innych sprowadzał się do gestu otwartej ręki (konkretny czyn), który wynikał z otwartości serca (uczucie i postawa wewnętrzna). Tylko w ten sposób teoria łączyła się z praktyką, gdzie nie było tylko gadania, ale przede wszystkim konkretny gest życzliwości…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Dlaczego miłość jest gwarantem pokoju w świecie?
2. Dlaczego nienawiść ludzka niweczy plany Boga?
3. Dlaczego teoria powinna być poparta konkretnym czynem?

I tak na koniec…

Mów szeptem, jeśli mówisz o miłości (William Shakespeare)

Zobacz także...
Na dobranoc i dzień dobry
Na dobranoc i dzień dobry – Mt 21, 23-27
13 grudnia 2020
Na dobranoc i dzień dobry
Na dobranoc i dzień dobry – J 1, 6-8.19-28
12 grudnia 2020
Na dobranoc i dzień dobry
Na dobranoc i dzień dobry – Mt 17, 10-13
11 grudnia 2020
Close