Na dobranoc i dzień dobry – Mk 12, 18-27

Nie Bóg umarłych, leczy żywych… Spraw zmartwychwstania Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy...

Czytaj więcej