Na dobranoc i dzień dobry – J 10, 27-30

Total
0
Shares

Ja i Ojciec jedno jesteśmy…

Chrystus – jedno z Ojcem

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Opowiadanie pt. “Bóg naszych przodków”

Bóg nie jest jakąś filozoficzną abstrakcją. Jest On “Bogiem i Ojcem Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Ef. 1, 3)

Filozof francuski Pascal doszedł w końcu do tej samej prawdy. Wielki Francuz górował intelektualnie nad swymi współczesnymi! Mając lat 11, napisał traktat “O dźwięku jako takim”. W 16 roku życia był geniuszem matematycznym i przygotował się do studiów nad stożkami (stereometria). Odkrył znane do dziś “prawo Pascala” – Prawo ciśnienia cieczy. Jednocześnie był genialnym fizykiem. Zajmuje czołowe miejsce wśród myślicieli i sław naukowych wszystkich czasów. Był on myślicielem religijnym tak samo wybitnym, jak naukowcem czy filozofem. Cóż więc uważał Pascal za swoje największe odkrycie?

Odpowiedź ukrył na małym zwitku papieru, który nosił tuż przy sercu i który znaleziono po jego śmierci. Ci, którzy przypuszczali, że będzie tam wymieniona jakaś filozoficzna zawiłość czy naukowe odkrycie, przeczytali ze zdumieniem słowa: “Bóg nie jest Bogiem filozofii, jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i Jezusa”.

Refleksja

Przez wiarę w Jezusa i bycie wraz z nim poznajemy Jego samego, ale również i Ojca. Poznajmy Ojca i Syna duchowo, bo kto zna Syna, zna również i Ojca. Boga poznajemy dzięki – tak o niej się mówi –  wiedzy nabytej, która rodzi się z przekazu, obserwacji, ale też i wnioskowania. Jest też wiedza wlana, którą cieszyli się np. prorocy czy apostołowie. Pełne poznanie tu na ziemi niemożliwe z racji naszej ludzkiej ograniczoności…

Jezus przychodzi do ludzi i objawia im się przez bycie z nimi. My również doświadczamy Jego miłości w naszym codziennym życiu. Doświadczamy w naszym życiu często poniżenia, wyśmiania, tortu, a nawet i ukrzyżowania w przenośni jak i w sensie dosłownym od wielu przeciwnym nam ludzi. Doświadczamy planu Ojca, którego nie rozumiemy, bo nasze ludzkie rozumowanie jest inne. Dlatego trzeba wciąż nam wiary, że to co jest, jest mimo tego dobre. Tak zdążamy wciąż do świętości…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Jak poznawać siebie przez pryzmat widzenia Jezusa?
2. Czy jesteśmy w stanie poznać Boga?
3. Dlaczego miłość odzwierciedla doskonałość relacji: Bóg – człowiek?

I tak na koniec…

Miłość jest tyranem, wiesz? Nie da się jej uniknąć ani utrzymać na dystans. Przybywa, albo wraca, albo też zstępuje, wszystko jedno, i właściwie możemy tylko podnieść ręce do góry i być dobrej myśli, prawda? (Jonathan Carroll)

 

Total
0
Shares
(fot. Bonnie / flickr.com / CC BY 2.0)

4. N. Wielkanocna, Pokora to rzadka cecha, a ja ją posiadam, J 10, 27-30

Czytając dzisiejszy fragment Ewangelii św. Jana (10, 27-30) przed naszymi oczami pojawia się Dobry Pasterz, który dba o…

Może spodoba Ci się też...