Wybrane aspekty dotyczące Kościoła na podstawie książki Henri de Lubaca „Medytacje o Kościele”

Kościół widzialny jest bytem realnym tego świata. Tak jak i we wszystkich ludzkich instytucjach ma...

Czytaj więcej