Święty Ignacy zadawał swoim uczniom pytanie: „Jakiej strategii używa szatan, żeby uwieść ludzi i sprawić, by szli za nim?”.

I przedstawiał odpowiedź: „Po pierwsze, kieruje ich od słusznego dążenia do bezpieczeństwa ku zgubnemu dążeniu do pieniędzy – chciwości. Po drugie – od słusznego dążenia do akceptacji do zgubnego domagania się uznania – honoru. Wreszcie – od słusznego doceniania własnej wartości do zgubnego samo pobłażania – pychy. Strategia szatana to stopniowe odwodzenie ludzi od słusznych dążeń do grzesznej samo pobłażliwości.

Św. Ignacy