Kategoria

Społeczeństwo

Inspiration Polecane Społeczeństwo Teoria mediów

Prawo bez serca niesie śmierć, zaś serce prawe niesie życie

Polski krótkometrażowy film rysunkowy „Schody” (Stairs) z 1968 roku, zrealizowany przez Stefana Schabenbecka, trwa trochę dłużej niż 7 minut i jest bardzo udaną parabolą na temat dążenia człowieka do doskonałości. Nieustannego wspinania się, podążania do góry, wciąż przed siebie. Człowieczek ten,idąc za strzałką z napisem „schody”, wciąż błądzi w labiryncie mniejszych lub większych…

Czytaj dalej
Społeczeństwo

Zarys historii Izraela

Świat początków Izraela Historia biblijna zaczyna się od Abrahama. Żył prawdopodobnie w XIX lub XVIII wieku przed Chrystusem. Znaczy to, że Izrael pojawił się późno na scenie światowej, wielkie cywilizacje już przeminęły. Świat Starożytny w trzecim tysiącleciu przed Chrystusem Mezopotamia…

Czytaj dalej
Społeczeństwo

Wybrano logo ŚDM 2019 w Panamie

Logo ŚDM 2019 w Panamie przedstawia Kanał Panamski, który symbolizuje drogę pielgrzymów do Maryi, by znaleźć Jezusa oraz Przesmyk Panamski jako dom ŚDM 2019, Krzyż Pielgrzyma, sylwetkę Maryi Panny oraz małe białe kropki, które reprezentują zarówno koronę Maryi, ale również…

Czytaj dalej
Zamknij