Kategoria

Reklama

Reklama Teoria mediów

Reklama a godność osoby

Wśród grupy reklam zakazanych, znajdują się przede wszystkim te, które „stanowią najpoważniejsze naruszenie godności człowieka: odwołujące się do uprzedzeń rasowych, klasowych, narodowościowych, czy odwołujących się w sposób przesadny do tych instynktów człowieka, których eksponowanie nie jest przez społeczeństwo powszechnie akceptowane….

Czytaj dalej
Reklama Teoria mediów

Reklama a godność osoby

Wśród grupy reklam zakazanych, znajdują się przede wszystkim te, które „stanowią najpoważniejsze naruszenie godności człowieka: odwołujące się do uprzedzeń rasowych, klasowych, narodowościowych, czy odwołujących się w sposób przesadny do tych instynktów człowieka, których eksponowanie nie jest przez społeczeństwo powszechnie akceptowane….

Czytaj dalej
Reklama Teoria mediów

Prawdomówność reklamy

Człowiek uczestniczy w mądrości i dobroci Stwórcy, który przyznaje mu panowanie nad jego czynami i zdolność kierowania sobą ze względu na prawdę i dobro. Prawo naturalne wyraża pierwotny zmysł moralny pozwalający człowiekowi rozpoznać rozumem, czym jest dobro i zło, prawda…

Czytaj dalej
Reklama Teoria mediów

Świat wartości a reklama

Jan Paweł II podstawowy kryzys schyłku XX wieku, upatruje przede wszystkim w kryzysie kultury. Objawia się on: „pierwszeństwem techniki w stosunku do etyki, prymatem rzeczy  nad osobą, wyższością materii nad duchem”[1]. Kultura techniczna zdominowała dzisiejszy świat. Fundamentalne wartości i zasady…

Czytaj dalej
Reklama Teoria mediów

Wpływ reklamy na zachowania na rynku

Co roku ogromne sumy przeznaczane są na potrzeby reklamy.  Towarzysząc  naszej codzienności  „oscyluje między sztuką a kiczem, tworzy nowy, bardzo kontrowersyjny gatunek artystyczny, więc nierzadko kwestionowany rodzaj komunikowania społecznego. Stała się symbolem  społeczeństwa i kultury konsumpcyjnej, wyobrażeniem jego potrzeb, statusu…

Czytaj dalej
Zamknij