500 hektarów ziemi przekażą amerykańscy jezuici Rezerwatowi Indian Rosebud (RIR), który zamieszkują indiańskie plemiona Sioux’ów w Dakocie Południowej.

Operacja powinna zostać zakończona pod koniec maja. Rząd Stanów Zjednoczonych przyznał te ziemie jezuitom w 1880 r. pod budowę kościołów i cmentarzy, jak to możemy zobaczyć w filmie jezuity Johna Hatchera, prezydenta misji św. Franciszka. „Na początku misji mieliśmy 23 stacje misyjne – wspomina ks. Hatcher – ale przez wiele lat, kiedy ludzie wyjechali z terenów wiejskich, te kościoły zostały zamknięte, ponieważ nie były już używane”.

„Nadszedł czas, aby przywrócić te ziemie, które zostały przekazane Kościołowi w celach religijnych, plemieniu” – dodaje Hatcher, który podkreślił możliwość przywrócenia gruntu, który prawnie należy do ludzi plemienia Lakota, w tym Rosebud Sioux .

Harold Compton, wiceprezes wykonawczy Tribal Land Enterprises, firmy zarządzająca gruntami Rosebud Sioux, powiedział, że ​​ta ziemia „może być wykorzystywana do celów hodowlanych, pasterskich i przede wszsytrkim pomóc w rozwoju lokalnej społeczności, ale może nadal być wykorzystywana do celów religijnych”.

Obecnie, około 25 tyś. osób jest zarejestrowanych jako Rosebud Sioux, z czego 15 tyś. mieszka w samym rezerwacie.

mh/ rv