Na dobranoc i dzień dobry – Mt 1, 1-17

Total
0
Shares

Każdy z nas ma własną historię życia…

Rodowód Jezusa

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Opowiadanie pt. “Największe wydarzenie historii”

Po powrocie z Księżyca pierwszych astronautów amerykańskich, prezydent Ryszard Nixon powiedział całej Ameryce: “Jest to największe wydarzenie w dziejach świata od dnia jego stworzeniach”.

W jednym ze swych przemówień znany kaznodzieja Billy Graham zauważył jednak, że Narodzenie, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są największym i najbardziej znaczącym wydarzeniem historii świata.

Refleksja

Każdy z nas ma ojca i matkę. Nawet jeśli ich nie zna, ma świadomość, że nie pojawił się na ziemi z kosmosu, czy znikąd. Przychodząc na świat tworzymy własnym życiem historię i to jedyną w swoim rodzaju. Nie ma dwóch takich samych historii życia, nawet wtedy, gdy wyglądamy jak nasz brat czy siostra bliźniak…

Jednocześnie musimy pamiętać, że nasze życie to tylko cząstka historii całego świata. Jesteśmy kroplą w morzu rzeczywistości świata w którym przyszło nam żyć. Co nie oznacza, że nie jesteśmy ważni dla Boga. Każdy z nas to kropla, bez której nie byłoby rzeki i w końcu morza. Jesteśmy zatem potrzebni, niepowtarzalni i indywidualni w skali całego świata. Otwartą księgą, którą sami piszemy…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Czy masz świadomość, że swoim życiem tworzysz historię?
2. Czy jesteś ważny dla Boga z własną historią?
3. Czy czujesz się niepowtarzalny w skali całego świata?

I tak na koniec…

“Z historii narodów możemy nauczyć się, że narody niczego nie nauczyły się z historii” (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

 

Total
0
Shares
(fot. John Carleton / Foter.com / CC BY-NC-SA)

Na dobranoc i dzień dobry – Mt 1, 1-17

Każdy ma swoją historię rodziny… Rodowód Jezusa Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka;…

Może spodoba Ci się też...