Na dobranoc i dzień dobry – Mt 4, 12-17.23-25

Total
0
Shares

Każdy z nas ma przestrzeń życia…

Pole działalności

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Opowiadanie pt. “Pierścień wierności”

Ordynariusz diecezji Sao Felix w Brazylii, obrońca biednych, poeta. Jednym słowem, Hiszpan Pedro Casalaliga.

Motto swej biskupiej działalności zawarł w słowach: “Twym pierścieniem niech będzie wierność ludziom tej ziemi. Twym pastorałem – prawda Ewangelii i zaufanie ludzi. Twoją mitrą – słomiany kapelusz chłopów, słońce i światło księżyca, deszcz i błękit nieba, oczy biednych współtowarzyszy drogi i wzrok naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie przystoi ci inny herb, jak tylko moc nadziei i wolność dzieci Bożych”.

Refleksja

Każdy z nas wierzących ma na ziemi misję do wypełnienia. Ta działalność polega na ewangelizacji słowem, ale też i dawaniem świadectwa własnym życiem. Każdy z nas, mieszkający w konkretnej rzeczywistości i miejscu na świecie, przesiąka zachowaniami i obyczajowością ludzi z którymi przyszło mu żyć…

Chrystus również urodził się i wzrastał w konkretnym miejscu, gdzie wielu ludzi miało wpływ na to co robił i jak żył. Dziś Jego nauka jest uniwersalna. Każdy kontynent i każde miejsce, gdzie doszła wieść o Nim jest przesiąknięta Jego pozytywnym duchem. Obyśmy i my naszym zachowaniem wpływali pozytywnie na innych ludzi…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Co jest Twoja misją na ziemi?
2. Jak działa na Ciebie środowisko w którym żyjesz?
3. Czy jesteś dobrym przykładem dla innych ludzi?

I tak na koniec…

“Czy pożarty misjonarz ma uważać swoją misję za spełniona?” (Stanisław Jerzy Lec)

 

Total
0
Shares
(fot. United Nations Photo / Foter.com / CC BY-NC-ND)

Na dobranoc i dzień dobry – Mt 4, 12-17.23-25

Życie to podróż, nie wakacje… Pole działalności. Dalsza działalność Jezusa Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął…

Może spodoba Ci się też...