Na dobranoc i dzień dobry – J 16, 23b-28

O cokolwiek prosicie Ojca, da wam…

Zapowiedź powtórnego przyjścia

Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach.

Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.

Opowiadanie pt. „O nitce”

Stara rabinacka legenda opowiada, że każdy z nas złączony jest z Bogiem niewidzialną cienką nitką. Grzech obciąża człowieka da tego stopnia, że dratwa rwie się. Jeżeli jednak grzesznik przyznaje się szczerze do winy i żałuje popełnionych czynów, jeżeli mocno prosi Boga o przebaczenie, to dobry Bóg lituje się i osobiście wiąże rozerwane łącza.

Rzecz oczywista, że nitka staje się za każdym razem coraz krótsza, a my – grzesznicy… zbliżamy się coraz bardziej do nieba.

Refleksja

Każda prośba uświadamia nam, jak bardzo jesteśmy niewystarczalni i zależni od drugich osób. Prosimy o małe, ale i te wielkie rzeczy. Prosimy Jezusa o zdrowie, pracę, dobrą rodzinę, a ludzi o małe lub większe rzeczy, które potrzebne są w naszej codziennej egzystencji. Nasze „proszenie” otwiera pewną przestrzeń i perspektywę, której sami nie zagospodarujemy przez własną ograniczoność…

Jezus zapewnia nas, że żyjąc Nim poznajemy także siebie i innych. Nabierając przez to pewnego dystansu do siebie i innych oraz także rzeczy materialnych, pozwalamy Mu, aby wszystko wokół nas miało inny, a zarazem głębszy wymiar. Każda nasza prośba dotyczy bowiem konkretnej sytuacji życiowej. Rozwiązanie każdej z nich wzmacnia nas samych, ale też i ludzi, którzy nam wierzą i ufają…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Czy zależność od innych i rzeczy ułatwia Ci życie?
2. Czy wstydzić się prosić innych o pomoc?
3. Jeśli prosisz, to chodzi Ci o konkret? Czy wiesz, czego chcesz?

I tak na koniec…

Im więcej przyzwyczajeń, tym mniej niezależności (Jonathan Swift)