Na dobranoc i dzień dobry

Na dobranoc i dzień dobry – Łk 2, 22-40

Każdego dnia coś ofiarujemy… Ofiarowanie w świątyni Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również…

Czytaj dalej