Tag: Kościół

 • Przy wigilijnym stole, Łk 2, 1-14

  Przy wigilijnym stole, Łk 2, 1-14

  Kiedyś w dzień Wigilii Bożego Narodzenia  ojciec pomagał dzieciom w lepieniu bałwana. Ponad ich głowami przelatywał samolot i najmłodsze z dzieci – wpatrując się w niebo – zapytało: – „Tatusiu, jak ludzie wchodzą na niebo, żeby wejść do samolotu?” – „Nie wchodzą na niebo – odparł ojciec – samolot ląduje na ziemi i wtedy ludzie […]

 • Kościół to nie muzeum, J 2, 13-22

  Kościół to nie muzeum, J 2, 13-22

  Dziś obchodzimy święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Bazyliki św. Jana na Lateranie, która jest jedną z czterech Bazylik Większych Rzymu. Przypomnijmy, że są nimi: Bazylika św. Piotra na Watykanie, Bazylika św. Pawła za Murami, Bazylika Matki Bożej Większej i właśnie Bazylika św. Jana na Lateranie, której nazwa pochodzi od starożytnych posiadaczy ziem na których została […]

 • 17 N. zwykła, Módlcie się: „Ojcze nasz…”, Łk 11, 1-13

  17 N. zwykła, Módlcie się: „Ojcze nasz…”, Łk 11, 1-13

  Reinhold Schneider powiedział kiedyś: „Modlitwa jest bez wątpienia jedną z najpotężniejszych sił historii”. Albert Schweitzer o modlitwie powiedział takie słowa: „Modlitwy nie zmieniają świata, ale odmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat”. Mistrz Eckhart wyraził się o niej: „Pobożna modlitwa jest jakby złotą drabiną sięgającą nieba, po której wchodzi się do Boga”. Wielu z nas przyznaje […]

 • Boże Ciało, Zobacz kto, co i jak…, Łk 9, 11b-17

  Boże Ciało, Zobacz kto, co i jak…, Łk 9, 11b-17

  Pewien misjonarz, który lata całe przepracował w Afryce, przywiózł stamtąd piękne określenie wiary. W jednym z afrykańskich narzeczy „wierzyć” znaczy tyle, co „wziąć w obie ręce swe serce i ofiarować je Bogu…” Według starej legendy, duński król, św. Kanut Wielki, umierając nakazał testamentem, aby po jego śmierci wyjęto mu z piersi serce, zaniesiono do Ziemi […]

 • Chrystus Zmartwychwstał!!! Alleluja i do przodu!!!

  Chrystus Zmartwychwstał!!! Alleluja i do przodu!!!

  Możemy powiedzieć, że każdego roku przybliżamy się do Tajemnicy Zmartwychwstania. Każdego roku coś w nas, z jednej strony umiera, ale wciąż też rodzi się i powstaje do życia. Mamy więc umieranie, ale też i zmartwychwstanie. Jedno bez drugiego nie może istnieć, życie wtedy nie miałoby sensu, byłoby nieludzkie… Kiedyś Troska siedziała nad brzegiem rzeki zajęta […]

 • 5 N. Wlk. Postu, Logika człowieka i logika Boga, J 8, 1-11

  5 N. Wlk. Postu, Logika człowieka i logika Boga, J 8, 1-11

  Każdy z nas „został stworzony na obraz i podobieństwo Boga”. Zatem drogi Boga powinny być drogami człowieka. Ćwiczenia Duchowne (ĆD) – św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego (TJ), zakonu jezuitów – precyzują, jak ta droga człowieka do Boga powinna wyglądać. Zasada i Fundament ĆD precyzują: „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, […]

 • Uzdrowienie wewnętrzne przez rozważanie stacji Drogi Krzyżowej

  Uzdrowienie wewnętrzne przez rozważanie stacji Drogi Krzyżowej

  Te stacje Drogi Krzyżowej przeznaczone są do czytania i rozważania, abyśmy sercem i umy­słem mogli przyjąć ich przesłanie, otwierając się na uzdrawiającą miłość Jezusa. Podkreślają one naszą potrzebę uzdrowienia – wyzwolenia z ta­kich chorób emocjonalnych jak: głęboko zakorzeniony gniew, uraza, zazdrość, nienawiść, pycha, brak przebaczenia – dzięki zasługom śmierci Je­zusa na krzyżu. „Jeżeli więc Syn […]

 • 4 N. Wlk. Postu, Ojciec bogaty w miłość i miłosierdzie, Łk 15, 11-32

  4 N. Wlk. Postu, Ojciec bogaty w miłość i miłosierdzie, Łk 15, 11-32

  Przypowieść o Dobrym Ojcu (Łk 15, 11-32) uczy nas, czym jest miłość Boga. Przepełniona miłosierdziem przekracza miarę naszego ludzkiego myślenia o sprawiedliwości, które po ludzku biorąc, zawsze szuka tylko swego. Bóg jednak myśli i ocenia inaczej. Jak? Wybaczając wszystko, bez „mrugnięcia okiem”. Nie każdy to jednak pojmuje. Tak właśnie było ze starszym z synów z przypowieści […]

 • 3 N. Wlk. Postu, Daj kolejną szansę, Łk 13, 1-9

  3 N. Wlk. Postu, Daj kolejną szansę, Łk 13, 1-9

  Jedne z najdziwniejszych zawodów w historii Rose Bowl miały miejsce w Nowy Rok 1929 roku. Zawodnik Roy Riegels z Uniwersytetu Kalifornia skorzystał z niezdarnej gry drużyny Georgia Tech i pobiegł 65 jardów, ale… w niewłaściwym kierunku. W końcu zatrzymali go koledzy z jego własnej drużyny. Kiedy Kalifornia usiłowała wykopać piłkę, została zablokowana przez drużynę Tech, […]

 • 2 N. Wlk. Postu, Nie bądź kotem, nie prześpij życia!, Łk 9, 28b-36

  2 N. Wlk. Postu, Nie bądź kotem, nie prześpij życia!, Łk 9, 28b-36

  „Żył sobie kiedyś mały książę, który miał skrzywiony kręgosłup. Ten defekt sprawiał, że nie mógł być tej miary księciem, jakiego się po nim spodziewano. Pewnego dnia król poprosił najlepszego rzeźbiarza w królestwie, aby wykonał posąg księcia. Artysta wyrzeźbił posąg księcia, ale nie z garbem, lecz wyprostowanego. Król kazał umieścić posąg w prywatnym  ogrodzie księcia. Kiedy […]