Tag: logika człowieka

  • 5 N. Wlk. Postu, Logika człowieka i logika Boga, J 8, 1-11

    5 N. Wlk. Postu, Logika człowieka i logika Boga, J 8, 1-11

    Każdy z nas „został stworzony na obraz i podobieństwo Boga”. Zatem drogi Boga powinny być drogami człowieka. Ćwiczenia Duchowne (ĆD) – św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego (TJ), zakonu jezuitów – precyzują, jak ta droga człowieka do Boga powinna wyglądać. Zasada i Fundament ĆD precyzują: „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, […]