Tag: mariusz han sj

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 23, 1-12

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 23, 1-12

  Ostrzeżenie jest znakiem… Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 23, 1-12

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 23, 1-12

  Pycha przeszkadza we wszystkim… Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:  «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 4, 1-11

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 4, 1-11

  Jednemu Panu… Kuszenie Jezusa Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem . Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 9, 14-29

  Na dobranoc i dzień dobry – Mk 9, 14-29

  Wobec niemocy… Uzdrowienie epileptyka Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. On ich zapytał: O czym rozprawiacie z nimi? Odpowiedział Mu jeden z tłumu: Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 8, 27-33

  Na dobranoc i dzień dobry – Mk 8, 27-33

  Szczerość aż do bólu… Wyznanie Piotra Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 8, 11-13

  Na dobranoc i dzień dobry – Mk 8, 11-13

  Znaki są wszędzie… Nowe żądanie znaku Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 5, 17-37

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 5, 17-37

  Przykazane jest, aby… Jezus a Prawo. Piąte przykazanie. Szóste przykazanie. Ósme przykazanie Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 5, 1-20

  Na dobranoc i dzień dobry – Mk 5, 1-20

  Wracaj do domu, do swoich… Uzdrowienie opętanego Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 5, 1-12a

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 5, 1-12a

  Błogosławieni jesteście… Osiem błogosławieństw Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 4, 12-23

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 4, 12-23

  Decyzje podjęte sprawnie i krótko… Pole działalności. Powołanie pierwszych uczniów Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który […]