Tag: narodzenie jezusa

 • Na dobranoc i dzień dobry – Łk 2, 1-14

  Na dobranoc i dzień dobry – Łk 2, 1-14

  Kroczymy za Nim każdego dnia… Narodzenie Jezusa. Posterze u żłóbka W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 1, 18-24

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 1, 18-24

  Urodzić się i narodzić na nowo… Narodzenie Jezusa Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 1, 18-24

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 1, 18-24

  Miejsce Twojego narodzenia… Narodzenie Jezusa Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 1, 18-24

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 1, 18-24

  Nasze przyjście na świat… Narodzenie Jezusa Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 1, 1-25

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 1, 1-25

  Kroczymy za Nim każdego dnia… Rodowód Jezusa. Narodzenie Jezusa Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem […]