Tag: nienawiść

  • Gdzie jest nienawiść, tam siejmy miłość, Niedziela Palmowa, Łk 22, 14-23.56

    Gdzie jest nienawiść, tam siejmy miłość, Niedziela Palmowa, Łk 22, 14-23.56

    Chrystusowy pokój rodzi się w głębi duszy, gdzie człowiek spotyka swego Boga i jest on odmienny od pokoju światowego, który ma najczęściej charakter powierzchowny i opiera się na równowadze strachu. Duch posłany przez Ojca napełnia pokojem każdego, kto otworzy się na Jego działanie… Ewangelista Dapazzo opowiadał kiedyś o sobie: „Latami cierpiałem z powodu mojej wiary […]

  • 5 N. Wlk. Postu, Logika człowieka i logika Boga, J 8, 1-11

    5 N. Wlk. Postu, Logika człowieka i logika Boga, J 8, 1-11

    Każdy z nas „został stworzony na obraz i podobieństwo Boga”. Zatem drogi Boga powinny być drogami człowieka. Ćwiczenia Duchowne (ĆD) – św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego (TJ), zakonu jezuitów – precyzują, jak ta droga człowieka do Boga powinna wyglądać. Zasada i Fundament ĆD precyzują: „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, […]