Na dobranoc i dzień dobry

Na dobranoc i dzień dobry – J 15, 9-11

Wytrwajcie w miłości mojej… Zjednoczenie z Chrystusem Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania…

Czytaj dalej