Tag: o jedzeniu w seminarium

  • Na dobranoc i dzień dobry – Łk 5, 27-32

    Na dobranoc i dzień dobry – Łk 5, 27-32

    Nawrócenie grzeszników… Powołanie Lewiego Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: Pójdź za Mną. On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim. Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze […]