Na dobranoc i dzień dobry

Na dobranoc i dzień dobry – J 17, 11b-19

Uczeń z innego świata… Prośba za uczniów W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem,…

Czytaj dalej