Tag: przejrzystość w tym w co się wierzy

  • Na dobranoc i dzień dobry – Łk 8, 16-18

    Na dobranoc i dzień dobry – Łk 8, 16-18

    Przejrzystość w tym, w co się wierzy… Zadanie uczniów Jezus powiedział do tłumów: Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było […]