Tag: Reklama

 • Formacja w dziedzinie mediów – propozycje działania

  Formacja w dziedzinie mediów – propozycje działania

  Potrzeba formacji w dziedzinie tworzenia, jak i odbioru współczesnych form przekazywania myśli jawi się, jako sprawa priorytetowa. Jest to trudne zadanie, które Kościół powinien przyjąć, jako wyzwanie do znajdowania nowych form dotarcia do współczesnego człowieka. Przejawiać by się to miało przez formację sumień ludzkich. Przede wszystkim „sumienia samych pracowników tego sektora: sumienia świadome tego, że […]

 • Reklama a odpowiedzialność społeczna

  Reklama a odpowiedzialność społeczna

  Dokument Etyka w reklamie w numerze 17 dotyka kwestii ekologii. Temat, który ostatnimi czasy nabrał mocy, zwłaszcza gdy docierają co już nowe informacje dotyczące niszczenia środowiska przez bezmyślność ludzi. Również reklama, która „propaguje styl życia polegający na marnotrawieniu zasobów i rabunkowej eksploatacji środowiska, powoduje poważne szkody ekologiczne”[1]. Mając na uwadze «reklamę ekologiczną» możemy użyć tego […]

 • Reklama a godność osoby

  Reklama a godność osoby

  Wśród grupy reklam zakazanych, znajdują się przede wszystkim te, które „stanowią najpoważniejsze naruszenie godności człowieka: odwołujące się do uprzedzeń rasowych, klasowych, narodowościowych, czy odwołujących się w sposób przesadny do tych instynktów człowieka, których eksponowanie nie jest przez społeczeństwo powszechnie akceptowane. Mam tu na myśli nadmiernie jaskrawe eksponowanie erotyki, seksualizmu człowieka”[1]. W sposób szczególny należy „unikać […]

 • Reklama a godność osoby

  Reklama a godność osoby

  Wśród grupy reklam zakazanych, znajdują się przede wszystkim te, które „stanowią najpoważniejsze naruszenie godności człowieka: odwołujące się do uprzedzeń rasowych, klasowych, narodowościowych, czy odwołujących się w sposób przesadny do tych instynktów człowieka, których eksponowanie nie jest przez społeczeństwo powszechnie akceptowane. Mam tu na myśli nadmiernie jaskrawe eksponowanie erotyki, seksualizmu człowieka”[1]. W sposób szczególny należy „unikać […]

 • Prawdomówność reklamy

  Prawdomówność reklamy

  Człowiek uczestniczy w mądrości i dobroci Stwórcy, który przyznaje mu panowanie nad jego czynami i zdolność kierowania sobą ze względu na prawdę i dobro. Prawo naturalne wyraża pierwotny zmysł moralny pozwalający człowiekowi rozpoznać rozumem, czym jest dobro i zło, prawda i kłamstwo[1]. Bardzo często się zdarza, że „niektóre reklamy są po prostu celowo kłamliwe”[2]. Mowa […]

 • Świat wartości a reklama

  Świat wartości a reklama

  Jan Paweł II podstawowy kryzys schyłku XX wieku, upatruje przede wszystkim w kryzysie kultury. Objawia się on: „pierwszeństwem techniki w stosunku do etyki, prymatem rzeczy  nad osobą, wyższością materii nad duchem”[1]. Kultura techniczna zdominowała dzisiejszy świat. Fundamentalne wartości i zasady etyczne zostały zanegowane. Świat poddał się sceptycyzmowi, pesymizmowi, relatywizmowi, indyferentyzmowi i nihilizmowi. Przyczyny należy szukać […]

 • Wpływ reklamy na mentalność i myślenie człowieka

  Wpływ reklamy na mentalność i myślenie człowieka

  Każda epoka naznaczona była wydarzeniami, które w sposób szczególny zagrażały w wychowaniu młodego człowieka, wychowanego w określonej kulturze. Dzisiejsze czasy charakteryzują się wpływem środków społecznego komunikowania, a zwłaszcza zawartej w nich reklamie, która może sama przyczyniać się do poprawy społeczeństwa, podnosząc na duchu i inspirując ludzi, motywując ich przez to do działania ku pożytkowi własnemu […]

 • Wpływ reklamy na wybory i poglądy polityczne

  Wpływ reklamy na wybory i poglądy polityczne

  Afisz znaleziony w ruinach Pompei, zachwalający Procliniusa, jest chyba  najstarszym wzorem reklamy politycznej. Proclinius ubiegał się o urząd publiczny w ten sposób: „Nasz kandydat jest godnym republikaninem. Jest skromny, a uczciwość jego nie ulega żadnej wątpliwości. Jest szlachetniejszy, bardziej wspaniałomyślny niż wszyscy inni ludzie. Gdy go obierzecie, będziecie mieli najpiękniejsze igrzyska i chleb najlepszy. Jego […]

 • Wpływ reklamy na zachowania na rynku

  Wpływ reklamy na zachowania na rynku

  Co roku ogromne sumy przeznaczane są na potrzeby reklamy.  Towarzysząc  naszej codzienności  „oscyluje między sztuką a kiczem, tworzy nowy, bardzo kontrowersyjny gatunek artystyczny, więc nierzadko kwestionowany rodzaj komunikowania społecznego. Stała się symbolem  społeczeństwa i kultury konsumpcyjnej, wyobrażeniem jego potrzeb, statusu ekonomicznego, a nawet marzeń, aspiracji i filozofii życia”[1]. Reklama „nie jest ze swej natury ani […]

 • Reklama w nauczaniu Kościoła

  Reklama w nauczaniu Kościoła

  Wypowiedzi Kościoła w zakresie reklamy często kojarzą nam  się z okresem pontyfikatu papieży: Pawła VI i Jana Pawła II. Głównie dzięki ich nauczaniu, czy też przez kompetentne instytucje dokonali oni istotnego wkładu w zakresie refleksji nad wartościami reklamy. Należy jednak zauważyć, że „już ich poprzednicy Pius XI i Pius XII, widząc narastającą rolę radia, spektaklu, […]