Tag: Wdzięczność i otwartość

  • Trzech króli, Wdzięczność i otwartość, Mt 2, 1-12

    Trzech króli, Wdzięczność i otwartość, Mt 2, 1-12

    Objawienie Pańskie, czyli Uroczystość Trzech Króli, czyli Trzech Mędrców. W tradycji utrwaliło się, że było ich trzech, choć Ewangelista Mateusz nic na ten temat nie pisze. Nie jest określona dokładna ich liczba. Liczba zatem „3” jest umowna lub raczej pochodzi z dedukcji, bo jeśli przynieśli oni złoto, kadzidło i mirrę, to znaczy, jeśli nikt z nich […]