Polecane Rozważania do Ewangelii

Wierni i zmarli, Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a

Wczoraj w Uroczystość Wszystkich Świętych myśleliśmy o tych, którzy już osiągnęli szczęście wieczne. Dzisiaj naszą modlitwą obejmujemy Wszystkich Wiernych Zmarłych, którzy „pragną” wejść do Królestwa Bożego. Nie jest to dzień skargi z powodu utraty kogoś bliskiego ani dzień pocieszenia i…

Czytaj dalej