Kościół

Wybrane aspekty dotyczące Kościoła na podstawie książki Henri de Lubaca „Medytacje o Kościele”

Kościół widzialny jest bytem realnym tego świata. Tak jak i we wszystkich ludzkich instytucjach ma on również swoją zewnętrzną fasadę. Z wszystkimi kancelariami, kodeksami, trybunałami działa w świecie i stale przypomina o swojej obecności. Dopominając się swoich praw stale wnika…

Czytaj dalej