Zarys historii poglądów na genezę i interpretację Ewangelii od Starożytności do początków XX wieku

„Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało Pańskie, skoro zwłaszcza w...

Czytaj więcej