We wnętrzu każdego człowieka toczy się wielka bitwa.

Z jednej strony jest wysoko szybujący orzeł. Symbolizuje on wszystko, co dobre, piękne i prawdziwe. Orzeł lata wysoko ponad chmurami. Choć czasem zniża się w doliny, buduje gniazda na górskich szczytach.

Druga strona to pełzający wąż – grzechotnik. Ten przebiegły, zdradliwy gad przedstawia sobą najgorsze cechy człowieka -jego ciemne strony. Ów wąż żywi się naszymi upadkami i niepowodzeniami, usprawiedliwia się swą obecnością w pełzającej masie.

Kto wygrywa tę bitwę w naszym życiu? Ten, którego częściej karmimy, albo orzeł, albo grzechotnik.

Anonim