„Świat nowych mediów” – rozmowa z Mariuszem Hanem na temat roli mediów we współczesnym społeczeństwie, zarejestrowana w Radiu  Watykańskim.