Tag: Teoria Mediów

 • „Świat nowych mediów” – rozmowa w Radiu Watykańskim

  „Świat nowych mediów” – rozmowa w Radiu Watykańskim

  „Świat nowych mediów” – rozmowa z Mariuszem Hanem na temat roli mediów we współczesnym społeczeństwie, zarejestrowana w Radiu  Watykańskim.  

 • Children and Video Games Addiction

  Children and Video Games Addiction

  The dependence from the Internet begins to be with the same problem as the alcoholism or the drug addiction. Today, over 30 millions of people in the World are dependent from the Internet and this number is still increase. More of them are children spend several hours a day in the computer and play the […]

 • Media Literacy and the LAMP

  The idea for my movie began in June, 2009, while attending „Media Conversations VI: an international conference on youth, media, and education” at Fordham University (Lincoln Center) in New York City. There, I was deeply impressed by the LAMP (Learning About Multimedia Project) organization and its commitment to teaching basic media language and media production […]

 • Media literacy: a brief overview

  Media literacy: a brief overview

  Media technologies have infiltrated and developed in every area of our social life. Today, people spend many hours a day writing, sending and receiving sms messages, listening to the radio for music and news, watching television shows and movies, searching the Internet and playing video games. The questions and theoretical reflections raised over the (omni) […]

 • Formacja w dziedzinie mediów – propozycje działania

  Formacja w dziedzinie mediów – propozycje działania

  Potrzeba formacji w dziedzinie tworzenia, jak i odbioru współczesnych form przekazywania myśli jawi się, jako sprawa priorytetowa. Jest to trudne zadanie, które Kościół powinien przyjąć, jako wyzwanie do znajdowania nowych form dotarcia do współczesnego człowieka. Przejawiać by się to miało przez formację sumień ludzkich. Przede wszystkim „sumienia samych pracowników tego sektora: sumienia świadome tego, że […]

 • Reklama a odpowiedzialność społeczna

  Reklama a odpowiedzialność społeczna

  Dokument Etyka w reklamie w numerze 17 dotyka kwestii ekologii. Temat, który ostatnimi czasy nabrał mocy, zwłaszcza gdy docierają co już nowe informacje dotyczące niszczenia środowiska przez bezmyślność ludzi. Również reklama, która „propaguje styl życia polegający na marnotrawieniu zasobów i rabunkowej eksploatacji środowiska, powoduje poważne szkody ekologiczne”[1]. Mając na uwadze «reklamę ekologiczną» możemy użyć tego […]

 • Reklama a godność osoby

  Reklama a godność osoby

  Wśród grupy reklam zakazanych, znajdują się przede wszystkim te, które „stanowią najpoważniejsze naruszenie godności człowieka: odwołujące się do uprzedzeń rasowych, klasowych, narodowościowych, czy odwołujących się w sposób przesadny do tych instynktów człowieka, których eksponowanie nie jest przez społeczeństwo powszechnie akceptowane. Mam tu na myśli nadmiernie jaskrawe eksponowanie erotyki, seksualizmu człowieka”[1]. W sposób szczególny należy „unikać […]

 • Reklama a godność osoby

  Reklama a godność osoby

  Wśród grupy reklam zakazanych, znajdują się przede wszystkim te, które „stanowią najpoważniejsze naruszenie godności człowieka: odwołujące się do uprzedzeń rasowych, klasowych, narodowościowych, czy odwołujących się w sposób przesadny do tych instynktów człowieka, których eksponowanie nie jest przez społeczeństwo powszechnie akceptowane. Mam tu na myśli nadmiernie jaskrawe eksponowanie erotyki, seksualizmu człowieka”[1]. W sposób szczególny należy „unikać […]

 • Prawdomówność reklamy

  Prawdomówność reklamy

  Człowiek uczestniczy w mądrości i dobroci Stwórcy, który przyznaje mu panowanie nad jego czynami i zdolność kierowania sobą ze względu na prawdę i dobro. Prawo naturalne wyraża pierwotny zmysł moralny pozwalający człowiekowi rozpoznać rozumem, czym jest dobro i zło, prawda i kłamstwo[1]. Bardzo często się zdarza, że „niektóre reklamy są po prostu celowo kłamliwe”[2]. Mowa […]

 • Świat wartości a reklama

  Świat wartości a reklama

  Jan Paweł II podstawowy kryzys schyłku XX wieku, upatruje przede wszystkim w kryzysie kultury. Objawia się on: „pierwszeństwem techniki w stosunku do etyki, prymatem rzeczy  nad osobą, wyższością materii nad duchem”[1]. Kultura techniczna zdominowała dzisiejszy świat. Fundamentalne wartości i zasady etyczne zostały zanegowane. Świat poddał się sceptycyzmowi, pesymizmowi, relatywizmowi, indyferentyzmowi i nihilizmowi. Przyczyny należy szukać […]