Na dobranoc i dzień dobry – Łk 3, 1-6

Total
0
Shares

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki…

Jan Chrzciciel

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Opowiadanie pt. “O wzrastaniu w cierpieniu”

Głównym dziełem Matthiasa Grunewalda (1528), najwybitniejszego niemieckiego artysty przełomu gotyku i renesansu, jest ołtarz z Isenheim (dziś w muzeum Colmar). Ołtarz przeznaczony był dla kaplicy szpitalnej.

W części środkowej poliptyku widzimy ukrzyżowanie Jezusa. Ciało Ukrzyżowanego ukazane jest realistycznie i ekspresyjne: w całej nędzy, rozpadzie i śmiertelnym wyniszczeniu.

Z jednej strony krzyża stoją dwie płaczące Marie z Janem, z drugiej – spokojny Jan Chrzciciel, wskazujący palcem na Jezusa. Napis obok przypomina (nie tylko chorym i cierpiącym) ważną prawdę: “Ulum oportet crescere, me auterrc minui”, tzn. “Potrzeba, by On wzrastał, a jam się umniejszał” (J 3, 20)

Refleksja

Nasze życie powinno polegać na ciągłym poznawaniu Jezusa. Znając Go, jesteśmy w stanie bardziej poznać siebie. Tylko wtedy wzrasta w nas miłość, pokój, sprawiedliwość, dobro… Jezus uczy nas, czym jest człowieczeństwo na tej ziemi…

“Potrzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał” – jest programem i zarazem drogą do naszej świętości. Ten paradoks obumierania wewnętrznego, który potem przynosi owoc stokrotny, jest “sprawdzany” przez wielu ludzi na świecie i faktycznie “sprawdza się w boju”. Codzienne świadectwo życia wielu ludzi dowodzi, że jest to jedyna i słuszna droga naszej ziemskiej pielgrzymki po ziemi…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. W jaki sposób poznajesz Jezusa w swoim życiu?
2. Czy poznać Jezusa, poznajesz również siebie?
3. Na czym polega obumieranie wewnętrzne?

I tak na koniec…

“Nie w poznaniu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego” (Edgar Allan Poe)

 

Total
0
Shares
(fot. StulainE Studios / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)

Sobory Kościoła Niepodzielnego, Chalcedon (451), cz. 5

Unia zawarta w 433 zdawała się zapowiadać pokój. Po śmierci Jana z Antiochii w 422 i Cyryla w…

Może spodoba Ci się też...