4 N. Wlk. Postu, Światło w ciemności, J 9, 1-41

Total
0
Shares

Ewangelista Jan przedstawia nam bardzo długą historię o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Ogólnie trzeba przyznać, że podaje on bardzo mało cudów zdziałanych przez Jezusa – zaledwie siedem – ale za to bardzo starannie wybranych i obszernie opisanych. To pomaga zawsze w znalezieniu dla siebie przykładu, myśli, nauki, które mogą nam pomóc wzrastać duchowo.

Jedna z teorii naukowych mówi, że 65 milionów lat temu Ziemia zderzyła się z jednym lub wieloma asteroidami. W wyniku tego zderzenia ogromny pył wzniósł się nad Ziemię. Wtedy też na kilkaset lat pojawiła się ciemność, chłód, zimno. W tym czasie wyginęła większość gatunków istot żyjących, w tym najbardziej znane wszystkim dinozaury.

Światło, słońce jest nieodzownym warunkiem życia na ziemi. Bez niego wszystko umiera. Światło też ma inne funkcje: pokazuje drogę w ciemnościach, chroni przed błądzeniem i zagubieniem. Ciemność jest odwrotnością światła, wprowadza na ziemię śmierć i zagubienie.

W takiej ciemności był niewidomy, który spotkał się z Jezusem. Możemy tylko sobie wyobrazić jak szokujące było to dla niego. Nie widział od urodzenia. To przejrzenie fizyczne stało się dla niego początkiem przeżycia duchowego. John Howard Griffin podczas II wojny światowej w czasie wybuchu samolotu stracił kompletnie wzrok. Przez dwadzieścia lat nic nie widział. Po tych latach szedł pewnego razu, jak zwykle trzymając przed sobą białą laskę i w pewnym momencie zobaczył przed sobą “czerwony pionek”.  Był to początek odzyskania – kompletnego wzroku.  Po tym wszystkim, kiedy emocje już opadły, po latach mówił: Nawet sobie nie wyobrażacie co to znaczy dla Ojca zobaczyć po raz pierwszy swoje dzieci. Było to wspanialsze niż mogłem sobie tylko wyobrazić”.

My możemy tylko wyobrazić sobie co czuł niewidomy, który spotkał Jezusa. Zobaczył on wszystko po raz pierwszy. Mimo tylu emocji, uniesienia dokonało się w nim najważniejsze przejrzenie – zobaczył Mesjasza, uwierzył. Nie było to uzdrowienie tylko ciała, ale ducha. Dla nas módlmy się o taką przemianę, zwłaszcza w tym okresie Wielkiego Postu, gdzie tak wiele ciemności związanych z koronawirlsem. W czasie wielkie próby naszej wiary, nadziei i miłości.

—————–

J 9, 1-41

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.

Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata».

To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».

Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otworzyły?» On odpowiedział: «Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem». Rzekli do niego: «Gdzież On jest?» Odrzekł: «Nie wiem».

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę».

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok».

Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: «Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?» Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: «Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie». Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego zapytajcie».

Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: «Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem». Na to odpowiedział: «Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę». Rzekli więc do niego: «Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?» Odpowiedział im: «Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?»

Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: «To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi».

Na to odpowiedział im ów człowiek: «W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić».

Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz.

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.

A Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi». Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: «Czyż i my jesteśmy niewidomi?» Jezus powiedział do nich: «Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal».

Total
0
Shares

4 N. Wlk. Postu, Popatrz z wiarą, J 9, 1-41

Warto dziś siebie zapytać, idąc za prowokacją Ewangelisty św. Jana: Jaka jest różnica między człowiekiem wierzącym, a niewierzącym?…

Może spodoba Ci się też...