Na dobranoc i dzień dobry – J 6, 52-59

Total
0
Shares

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije…

Mowa eucharystyczna

Żydzi sprzeczali się więc między sobą mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

Opowiadanie pt. “Tęsknota za rodziną”

Przez kilka tygodni, prawie każdego dnia przychodziła do słynnego paryskiego muzeum Luwr młoda kobieta. Portier wiedział kim jest. Przechodził obok niej kilka razy, gdy stała na ulicy w oczekiwaniu na klientów. Kobieta stała nieruchomo, wpatrzona zawsze w ten sam obraz: “Chleb i wino”.

Zaciekawiony strażnik sali zapytał co w tym obrazie ją tak fascynuje? – Widzę na nim – odpowiedziała – to wszystko czego nie miałam: rodzinę, dom, dzieci, przyjaźń, prawdziwą miłość…

Refleksja

Spowiadamy się często z naszej nieobecności fizycznej na Mszy św. Tymczasem często jest tak, że jesteśmy fizycznie obecni w kościele, ale zupełnie nieobecni w nim duchowo. Sama obecność na Mszy św. nic nie znaczy, zwłaszcza wtedy, gdy w czasie sprawowania obrzędów nasz umysł i duch są nieobecni…

Chrystus zachęca nas, abyśmy uczestnicząc w Eucharystii byli obecni nie tylko cieleśnie, ale i duchowo. Tylko w ten sposób możliwa jest przemiana nas całych, gdyż to duch porusza nasze ziemskie ciała. Chrystus zachęca nas, aby było w nas życie, którego jakość jest ważna w oczach samego Boga…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Czy samo “zaliczenie” Mszy św. pomaga w życiu religijnym?
2. Jak przemienia Cię Eucharystia?
3. Dlaczego nasza obecność na Eucharystii jest tak ważna?

I tak na koniec…

Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi (Jan Paweł II)

 

Total
0
Shares

Nie trzeba być katolikiem, żeby zrozumieć!

Poniższe wypowiedzi internauci przypisują Papieżowi Franciszkowi: Z wiekiem stajemy się mądrzejsi i powoli zdajemy sobie sprawę, że: –…

Może spodoba Ci się też...