Na dobranoc i dzień dobry – Mk 10, 17-30

Total
0
Shares

Bogactwa przeszkadzają…

Niebezpieczeństwo bogactw

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną.

Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego . Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.

Opowiadanie pt. “Siła przyciągania”

Rabin Mojżesz Leib często powtarzał: “Jak łatwo jest ubogiemu człowiekowi zdać się na Boga. Cóż bowiem innego posiada, na co mógłby się zdać? A jak ciężko jest bogatemu zdać się na Boga. Całe jego bogactwo woła do niego: Zdaj się na mnie!”

Refleksja

Jezus zwraca uwagę na to, że bogactwa przeszkadzają nam w życiu. Chcemy mieć więcej nawet wtedy, kiedy już mamy dużo. Taka już jest natura człowieka. Zdobywając bogactwa tego świata, tracimy często zdrowy rozsądek. Nasz cenny czas poświęcamy wtedy na gromadzenie wielu niepotrzebnych rzeczy. Wpadamy w koło z którego wydawać by się mogło, nie ma wyjścia…

Tymczasem Jezus nie powiedział, że bogaci nie mają szans dostania się Królestwa Bożego. Zwraca jednak uwagę na to, że “zakręcenie” się wokół takiego świata, gdzie materia jest celem samym w sobie, nie jest dobrym rozwiązaniem. Człowiek całej swojej nadziei nie może pokładać w tym co jest ulotne, co dziś jest wydawać by się mogło tak ważne, a jutro już nie. Dlatego warto nasze życie poświęcić czemuś co ubogaca, a nie niszczy naszego życia. Chrystus wzywa do wolności wobec wszystkiego, co przeszkadza nam być ludźmi. Bogactwa tej ziemi pomagają tylko wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi… wolnymi.

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Czy pieniądze pomagają Ci stawać się coraz lepszym człowiekiem?
2. Czy pomagasz materialnie potrzebującym?
3. Jeśli pieniądze Ci przeszkadzają w rozwoju osobistym, to dlaczego?

I tak na koniec…

“Nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten, który dużo daje” (Erich Fromm)

 

Total
0
Shares
Kard.-Wyszyński-z-papieżem-Janem-XXIII (fot. e-civitas.pl)

Dobry Papież Jan – fascynujące życie Jana XXIII

Dekalog Jana XXIII 1. Tylko dzisiaj postaram się wyłącznie żyć dniem dzisiejszym, nie chcąc rozwiązywać za jednym zamachem…

Może spodoba Ci się też...