Na dobranoc i dzień dobry – J 6, 35-40

Total
0
Shares

Wola Tego, który Mnie posłał…

Mowa eucharystyczna

Jezus powiedział do ludu: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.

Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Opowiadanie pt. “O dwóch żebrakach”

Dwóch sprytnych żebraków dotarło “za chlebem” nawet do króla. Ten za każdym razem obdarowywał ich hojną jałmużną. Pierwszy z żebraków dziękował wciąż królowi za jego serce i wspaniałomyślność; drugi natomiast dziękował zawsze Bogu za to, że obdarzył króla taką władzą i takimi środkami, iż może on pomagać swoim podwładnym. Postawa ta nie podobała sił monarsze.

Pewnego razu kazał więc upiec dwa jednakowe chleby i do jednego włożyć parę drogich kamieni, które miały być osobistym podarkiem i nagrodą dla tego, który chwalił króla. Ten co chwalił Boga, miał otrzymać zwykły bochenek.

Piekarz zrobił, jak król przykazał. Stało się jednak inaczej: gdy żebracy opuścili pałac, “król – chwalca” zauważył że jego bochenek ma podejrzany ciężar. Myśląc więc, że jest źle wypieczony, wymienił się chytrze z kolegą. Oczywiście, że gdy ten znalazł hojny dar, podziękował serdecznie Bogu, iż w ten niespodziewany sposób uwolnił go od żebrania.

Refleksja

Jak rozeznać wolę Boga wobec nas? Jak odkrywać i łączyć w nas to co boskie z tym co ludzkie? Bardzo często zatrzymujemy się nad tym co widzi nasze oko, usłyszy ucho, czy dotknie dłoń. Tymczasem jest też w nas pragnienie inne. O wiele większe i głębsze. Wychodzi ono z serca i pragnienia poznania samego Boga…

Chrystus mówi nam, że mamy spełniać wolę Ojca, który jest w niebie. Używając naszych zmysłów powinniśmy pamiętać, że w naszym życiu powinniśmy codziennie odkrywać wolę Boga względem nas. Jest to zadanie, którego nie można zlekceważyć, gdyż od jego wypełnienia zależy jakość naszego życia…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Jak rozeznać wolę Boga wobec nas?
2. Jak odkrywać i łączyć w nas to, co boskie, z tym co ludzie?
3. Jak wypełniać wolę Ojca?

I tak na koniec…

Tam, gdzie jest miłość, nie ma narzucania drugiej osobie swojej woli (Albert Einstein)

 

Total
0
Shares

Na dobranoc i dzień dobry – J 6, 44-51

Chleb, który z nieba zstępuje… Mowa eucharystyczna Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli…

Może spodoba Ci się też...