Na dobranoc i dzień dobry – Łk 17, 7-10

Total
0
Shares

Słudzy nieużyteczni jesteśmy…

Służyć z pokorą

Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.

Opowiadanie pt. “O kroplach wody”

O świętym Izydorze z Sewilli (561—636) opowiadają, że ciężko mu szła nauka i że często wagarował. Pewnego dnia na takim właśnie luzie usiadł obok małego źródełka. Woda kapała kropla po kropli na skałę, w której z biegiem wielu tysięcy lat wyżłobiła sobie wydrążenie. Obrazek ten przypomniał mu jego kłopoty z nauką: Wrócił do domu i wziął się rzetelnie do roboty, tak że stał się jednym z największych uczonych swej epoki. Jego biograf zaznaczył: – Te krople wody dały Hiszpanii historyka, a Kościołowi doktora!

Refleksja

Przychodząc na świat powinniśmy jak najszybciej uświadomić sobie, że jesteśmy sługami Tego, który nas stworzył. Nasze posługiwanie nie powinno być wyniosłe i pełne pychy, ale raczej wypełnione życzliwością i miłością do Boga, siebie i drugiego człowieka. Także rzeczy materialne powinny być przez nas szanowane, bo to przecież szacunek wykonanej pracy.

Człowiek wiedząc, że jest sługą, nie może jednak jednocześnie przyjąć ślepej postawy służalczości, która nie ma nic z postawy hojnego dawcy. Taką postawę reprezentowali min. urzędnicy carscy, którzy płaszcząc się przed wyższymi tego świata i jednocześnie gardząc niżymi od nich rangą, przeklinali świat i wszystko co widzieli. Swoje niezadowolenie przekładali na innych, tracąc jednocześnie szacunek do siebie samego. A każdy sługa ma przecież swój honor i to właśnie on jest miarą jego człowieczeństwa.

Nasza praca powinna być systematyczna, cicha, radosna i to każdego dnia przeżytego na tej ziemi. Każdy taki właśnie dzień, godzina i minuta to dary, który powinniśmy przyjąć z wdzięcznością. Tylko w ten sposób budujemy Królestwo Boże na ziemi. Tylko w ten sposób jesteśmy “wolnym sługami” Boga…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Czy masz świadomość tego, że zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boga?
2. Co znaczy służyć drugiemu?
3. Jak zdobyć się na życzliwość wobec ludzi pysznych?

I tak na koniec…

“Państwo jest dla człowieka, a nie człowiek dla państwa. (…) Innymi słowy, to państwo powinno być naszym sługą, a nie my jego niewolnikami” (Albert Einstein)

 

(Main Photo: Stuck in Customs / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0)

 

 

Total
0
Shares
(fot. Mandana (on and off) / Foter.com / CC BY)

Na dobranoc i dzień dobry – J 2, 13-22

Nie wolno kupczyć wszystkim… Znak oczyszczenia świątyni Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy.…

Może spodoba Ci się też...