Na dobranoc i dzień dobry – J 20, 19-31

Total
0
Shares

Zmartwychwstanie – to nie takie proste…

Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.

Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam!

Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Opowiadanie pt. “Najprostsza sprawa”

Franciszek Wolter (1694-1778), filozof niechętny chrześcijaństwu, na pytanie – “Czym jest Zmartwychwstanie?” – udzielił odpowiedzi, której nikt się po nim nie spodziewał. – Jak to możliwe mistrzu? – zagadnęła go znajoma dama – że są ludzie, którzy wierzą w Zmartwychwstanie?

Wolter zareagował. Dlaczego? Być może zdenerwował go fakt, że dama czekała na skwapliwe potwierdzenie swojego sądu o rzekomej głupocie chrześcijan. – Madame, Zmartwychwstanie jest najprostszą sprawą na świecie. Ten, który stworzył człowieka, może go po raz drugi powołać do życia!

Refleksja

Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (1 List do Koryntian 15,14). Tak pisał św. Paweł, ten, który któregoś dnia uwierzył Chrystusowi, że On zmartwychwstał. Nam również ciężko pojąć sam fakt zmartwychwstania, który często jest właśnie w sferze wiary, a nie przekonania, że tak właśnie było. Często jesteśmy sceptyczni, że zmartwychwstanie dotyczy nas samych, ale też i innych ludzi, żyjących pośród nas…

Tymczasem… Jezus naprawdę powstał z martwych. Nie ma wiary w Chrystusa, jeśli nie ma w nas wiary w Jego zmartwychwstanie. Trudno to nam opisać i wytłumaczyć ludzkimi słowami, dlatego wiara jest podstawą poznania Jego nauki oraz tego kim On był i jest “tu i teraz” dla mnie…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Czy wierzysz w Zmartwychwstanie Jezusa?
2. Co znaczy Zmartwychwstanie dla Ciebie dzisiaj?
3. Dlaczego wiara w Zmartwychwstanie jest tak ważna?

I tak na koniec…

Usprawiedliwienie grzesznika jest większym dziełem, aniżeli stworzenie nieba i ziemi, ponieważ niebo i ziemia przeminą, a zbawienie i sprawiedliwość wybranych, czyli tych, których wybrał, będą trwać wiecznie (św. Augustyn)

 

Total
0
Shares
(fot. CapCat Ragu / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0)

Na dobranoc i dzień dobry – Łk 1, 26-38

Niech Mi się stanie według twego słowa… Zwiastowanie Maryi Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego…

Może spodoba Ci się też...