Kategoria

Teoria mediów

Kościół Teoria mediów

Kościół, świeccy i media

Wszelkie rodzaje kłamstwa, ingerowanie w podświadomość człowieka, wykorzystanie łatwowierności ludzi starszych, słabych, biednych, dzieci są nie do przyjęcia i godne pogardy. Naruszanie godności człowieka, odwoływanie się do uprzedzeń rasowych, klasowych, narodowościowych, zbytnie eksponowanie i bazowanie na erotyzmie, seksualności człowieka, nie…

Czytaj dalej
Zamknij