Tag: 16. Ignacy w Jerozolimie

  • 16. Ignacy w Jerozolimie, Podążając drogą Pielgrzyma, Antonio Betancor SJ

    „Krótko przed przybyciem do miejsca, skąd widać było Miasto, zsiedli z osłów, ponieważ ujrzeli grupę mnichów z krzyżem, którzy na nich już czekali. Ujrzawszy Miasto pielg­rzym doznał wielkiej pociechy. I według tego, co inni mówili, pociecha ta była powsze­chna u wszystkich wraz z radością, która nie wydawała się być tylko naturalna. Tej samej pobożno­ści doświadczał […]