Tag: 54-60

  • Św. Szczepana, Łaska i moc, Dz 6, 8-10; 7, 54-60, Mt 10, 17-22

    Św. Szczepana, Łaska i moc, Dz 6, 8-10; 7, 54-60, Mt 10, 17-22

    – Ileż to już dyskutowano i ileż nadal się rozprawia o Bogu! Co o tym myślisz, mistrzu? – spytał dnia pewnego uczeń wielkiego nauczyciela. – Czy widzisz tę pszczołę? – odrzekł mistrz. – Czy słyszysz jej brzęczenie? Ustanie ono, gdy pszczoła znajdzie kwiat i będzie sączyć z niego nektar. Czy widzisz tę amforę? Teraz wlewam do […]

  • Chleb, albo kamień, Dz 6, 8-10; 7, 54-60

    Chleb, albo kamień, Dz 6, 8-10; 7, 54-60

    Dziś przed naszymi oczami pojawia się obraz przedstawiony przez Dzieje Apostolskie. Jest to obraz męczeństwa św. Szczepana. Ten pierwszy męczennik za wiarę może nas tak wiele nauczyć. Swoją śmiercią przestrzega nas, ostrzega nas, żebyśmy nie chwytali za kamienie po to, aby zabić, skaleczyć, zranić drugiego człowieka z nienawiści, zazdrości, pogardy czy też dla zwykłej zabawy, […]