Tag: każdy kto opuści dom

  • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 19, 27-29

    Na dobranoc i dzień dobry – Mt 19, 27-29

    Każdy, kto opuści dom… Nagroda za dobrowolne ubóstwo Piotr rzekł do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. […]