Tag: kroczymy za nim każdego dnia

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 13-17

  Na dobranoc i dzień dobry – Mk 2, 13-17

  Kroczymy za Nim każdego dnia… Powołanie Lewiego Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 9, 27-31

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 9, 27-31

  Kroczymy za Nim każdego dnia… Uzdrowienie dwóch niewidomych Gdy Jezus przychodził, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, Synu Dawida! Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: Tak, Panie! Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Łk 10, 1-12.17-20

  Na dobranoc i dzień dobry – Łk 10, 1-12.17-20

  Kroczymy za Nim każdego dnia… Wysłanie siedemdziesięciu dwóch Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 6, 24-34

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 6, 24-34

  Kroczymy za Nim każdego dnia… Dobra trwałe / Zbytnie troski Jezu powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 5, 27-32

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 5, 27-32

  Kroczymy za Nim każdego dnia… Szóste przykazanie Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – J 14, 27-31a

  Na dobranoc i dzień dobry – J 14, 27-31a

  Kroczymy za Nim każdego dnia… Posłannictwo Ducha. Pokój Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Łk 2, 1-14

  Na dobranoc i dzień dobry – Łk 2, 1-14

  Kroczymy za Nim każdego dnia… Narodzenie Jezusa. Posterze u żłóbka W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Łk 10, 25-37

  Na dobranoc i dzień dobry – Łk 10, 25-37

  Kroczymy za Nim każdego dnia… Miłość bliźniego. Miłosierny Samarytanin Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą […]

 • Na dobranoc i dzień dobry – Mt 1, 1-25

  Na dobranoc i dzień dobry – Mt 1, 1-25

  Kroczymy za Nim każdego dnia… Rodowód Jezusa. Narodzenie Jezusa Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem […]